[email protected] 603 2108 2883

Selamat Datang ke TIMS

Tuntutan Insurans OperasiSila klik di sini untuk login ke TIMS.

Pengguna TNB Subsidiaries yang tidak mempunyai email TNB, sila klik di sini untuk mendaftar sekiranya belum pernah mendaftar.

Pendaftaran Projek & Tuntutan Insurans ProjekAkses untuk pendaftaran projek dan tuntutan insurans projek

  • Sila klik di sini untuk login ke TIMS.

Pendaftaran untuk Kontraktor

  • Sila klik di sini untuk mendaftar pertama kali.

  • Contoh format surat lantikan sebagai PIC projek boleh dilihat di sini.